Dolazak novih ESS volontera u Zagor

Mreža udruga Zagor provodi projekt „Dva volontera za lokalnu zajednicu 2.0.“ u okviru Europskih snaga solidarnosti. U sklopu projekta u Zabok su stigla dva volontera, Mart iz Estonije i Sukaina iz Španjolske. Mart i Sukaina obavljat će svoju volontersku službu u Zagoru godinu dana, a moguće ih je osobno upoznati u Centru za mlade KZŽ te pratiti njihove objave i priče na društvenim mrežama Zagora (www.zagor.info, https://www.facebook.com/zagor.info, Instagram: mreza.zagor).

Sukaina je uključena na volontersku poziciju pod nazivom „Budi kreativan i potakni kreativnost“ u okviru koje će izrađivati kreativan sadržaj za društvene mreže, provoditi aktivnosti kao što je tečaj španjolskog jezika, interkulturalna događanja i mnogo drugih aktivnosti. Mart sudjeluje na volonterskoj poziciji „Promocija kroz razvoj digitalne kompetencije“ unutar koje aktivnosti su vezane uz snimanje, fotografiranje, izradu video uradaka i raznih plakata i letaka te pomoć oko društvenih mreža.


Rad volonterskog servisa financijski je podržan od strane Europske unije kroz Europski socijalni fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i MInistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Više informacija o projektu:
Mreža udruga Zagor
Trg svete Jelene 6
49210 Zabok
Tel.: 049.222.635
Mob.: 091.222.6350
mreza@zagor.info, www.zagor.info
volontirajmo@zagor.info
volontirajmo.zagor.info
F: VolontirAJMO, T: @zagorinfo

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge