Edukacija volonterki – SOS telefon i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

U svrhu pružanja direktne pomoći ženama žrtvama nasilja uz stalni angažman CESI, organizirati će se i tim volonterki za rad na SOS telefonu i u savjetovalištu. Pozivamo sve zainteresirane volonterke za rad na pitanjima prevencije nasilja nad ženama te pružanja direktne podrške ženama nasilja da se prijave za sudjelovanje u edukaciji. Za zainteresirane volonterke će se organizirati besplatni edukacijski program u trajanju od 2 dana tijekom kojih će im pružiti informacije kako bi stekle znanja iz područja rodne ravnopravnosti, problematike rodno uvjetovanog nasilja te vještine potrebne za rad na SOS telefonu iz područja s naglaskom na specifičnostima telefonskog savjetovanja, direktnog rada sa ženama žrtvama nasilja i samom zaštitom od nasilja u obitelji/ rodno uvjetovanog nasilja. 

Edukacija će se održati 1. i 2. srpnja 2022. godine u Zaboku, u Zelenoj dvorani, Trg sv. Jelene 6:

1. srpnja 2022. godine, 16:30 - 20:00

• Uvodno predstavljanje i upoznavanje
• Nasilje nad ženama u Hrvatskoj/ Rodno uvjetovano nasilje
• Međunarodni i nacionalni zakonodavni okviri zaštite od nasilja u obitelji

2. srpnja 2022. godine,10:00 - 14:00

• Direktan rad sa ženama žrtvama nasilja
• Specifičnosti telefonskog savjetovanja
• Praktični primjeri iz prakse/ rad na slučaju
• Završetak edukacije

Na edukaciju će se primiti 10 osoba. Osobe moraju imati završenu najmanje srednju školu, a prednost će imati studentice socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije i ostalih pomažućih profesija, osobe sa diplomom nekog od društveno-humanističkih fakulteta te osobe s iskustvom u psihosocijalnom i savjetodavnom radu. Rok za prijavu je 17. lipanj 2022.

LINK ZA PRIJAVU:

https://docs.google.com/forms/d/1Nj1gHv4msSM9Not7goeal3Uw0YRBFT5H1tolYXXgB5E/viewform?fbclid=IwAR0EvKagg8YoYImdQUcdjEpcW6JG3LkeW7QHaE3OuirslktZrvPq1rrmQB4&edit_requested=true

Polaznice edukacije dužne su prisustvovati na oba dana. Za sudjelovanje na edukaciji biti će im biti pokriveni putni troškovi javnog prijevoza za dolazak na edukaciju kao i osvježenje i ručak. Sudionice edukacije preuzimaju obavezu da nakon uspješno završene edukacije u periodu od 6 mjeseci volontiraju 20 sati na SOS telefonu. Također, sve polaznice edukacije dobiti će potvrdu o završenom edukacijskom programu.


Rad volonterskog servisa financijski je podržan od strane Europske unije kroz Europski socijalni fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Program volonterskog centra (su)financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Više informacija o projektu:
Mreža udruga Zagor
Trg svete Jelene 6
49210 Zabok
Tel.: 049.222.635
Mob.: 091.222.6350
mreza@zagor.info, www.zagor.info
volontirajmo@zagor.info
volontirajmo.zagor.info
F: VolontirAJMO, T: @zagorinfo

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge