Važna društvena mreža: Potencijal volontiranja za oporavak i otpornost zajednice

Konferencija o volonterstvu, koja je okupila preko 100 sudionika/ca, uključivala je i međunarodni panel "Potencijal volontiranja za oporavak i otpornost zajednice", u kojem su sudjelovali Stuart Garland, Volunteer Ireland, Tamara Jovičić, Udruga IKS, Leo Staković, Mreža mladih Hrvatske - Croatian Youth Network , Igor Čović iz GlobalLogica i Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Branko Ančić pojasnio je termin otpornost zajednice koji čine dvije komponente, infrastruktura (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita) koja je urušena, sustava nema. Vidljivo je to u krizama uzorkovanim potresima i pandemijom. Druga komponenta su međusobni odnosi u kojoj su organizacije civilnog društva važan akter, a koje su suočene s prekarnim radom i djeluju u neoliberalnom okruženju koje potiču kompetitivnost umjesto suradnje. "Stereotip o OCD-ima koji ništa ne rade, žive na račun države. Realitet je totalno drugačiji, rade izvanredne stvari s ograničenim sredstvima usmjerenima primarno korisnicima. Kompetencije zaposlenika su izvanredne, ljudi koji s malo resursa mogu napraviti velike stvari."
Nedostaje bolje prepoznavanje resursa i kompetencija u zajednici, kako je naglasila Tamara Jovičić iz IKS-a, Petrinja: "Naša reakcija u Petrinji nakon potresa bila je brza, već drugi dan smo kao organizacija civilnog društva bili organizirani, no lokalna samouprava je bila nespremna. Nismo iskoristili puni potencijal koji nam je bio na pladnju - građane volontere."
Leo Staković iz Mreže mladih Hrvatske utvrdio je da ključ otpornosti zajednice leži u mladima, ali u mlade je trebalo ulagati ranije. Izgubili smo puno mladih stanovnika u Hrvatskoj koji su mogli sudjelovati u društvu i graditi otpornost naše zajednice, a sada to čine negdje drugdje.
Stuart Garland iz Volunteer Ireland se osvrnuo na promjene OCD-a u Irskoj koje su slične Hrvatskoj, zatvorene su ili su promijenile oblik poslovanja te također nije postojala komunikacija lokalnih organizacija i neformalnih volontera, nije iskorišten njihov potencijal. Odgovori na krizne situacije postoje, samo ih treba čuti, treba razgovarati s ljudima.
Igor Čović iz tvrtke Global logic naglasio je važnost partnerstva poslovnog sektora i organizacija civilnog društva u otpornosti zajednice. Mnoge bi se firme uključile u volontiranje ali ne znaju kako, treba ih poticati i informirati.
✅Zaključeno je da kriza može biti prilika, za to je potrebna transformativna energija, a upravo je volontiranje glavni faktor istinske društvene transformacije. Ono podržava socijalnu uključenost i solidarnost; podupire aktivno građanstvo, otpornost zajednice i društveni angažman; promiče zajedničke odgovornosti i europske vrijednosti, kako stoji u novom Planu za europsko volontiranje do 2030. godine koji je izradio CEV - Centre for European Volunteering.
Hvala svima na velikom interesu i sjajnim komentarima, idejama i zaključcima!
Vijest preuzeta: Facebook Hrvatska volontira

Rad volonterskog servisa financijski je podržan od strane Europske unije kroz Europski socijalni fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i MInistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Više informacija o projektu:
Mreža udruga Zagor
Trg svete Jelene 6
49210 Zabok
Tel.: 049.222.635
Mob.: 091.222.6350
mreza@zagor.info, www.zagor.info
volontirajmo@zagor.info
volontirajmo.zagor.info
F: VolontirAJMO, T: @zagorinfo

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge